Ny side1 Ny side2 Ny side3 Vinkelhuse.dk Ny side1 Ny side2 Vinkelhuse.dk
Forside
Information
Kontakt
Mobil - Version
Ny side1
Vinkelhuse.dk Ny side1
 OBS!
 Antal: 6 
Referater fra afd. bestyrelsen

 

Hvis du vil læse bestyrelsens referater klik på nedenstående link og læse mere.

Klik her!

Fordøre

Husk

 

Husk fordørene må ikke blokeres, de nye pumper bliver ødelagt hvis man gør det.

Skal man flytte eller af anden grund have døren stående åben en en periode kan man kontakte varmemesteren i dennes åbningstid, og låne en brik der får døren til at stå åben.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Parkering i Vinkelhuse

Bestyrelsen har indgået en aftale med DinParkering og regler vedr. parkering på ejendommens arealer, læs mere her, klik her.

Høm Høm

Husk at samle op efter hunden.

Uddrag af husorden: 

Det er ikke tilladt at holde, passe eller pleje større husdyr som hunde og katte.

Husorden kan læses her - klik.

Hastigheder i Vinkelhuse

Det er ikke tilladt at køre mere end 30 km/t i Vinkelhuse.

Det gælder for alle køretøjer.

Skadedyr
Ring straks til varmemesteren på 32 51 19 90 hvis du har set en rotte på ejendommens areal. Klik her for mere information 
Ny side1 Ny side2
 Information:
  07-03-2020  Telefon
Ny side1

Vejledning i brug af telefoncentralens funktioner

Internt kald: Giver mulighed for at ringe gratis til andre abonnenter indenfor foreningens netværk.

Internt kald: Tast abonnentens 6-ciffert lokalnummer. Alle numre starter med 0.(Beboerne kan få deres lokalnummer udleveret hos varmemesteren).

Vis nummer: Telefonnummer på den der ringer vises i nummerviser eller telefon med display.

Banke på: Giver mulighed for at modtage andre opkald mens du er optaget af en anden samtale. Banke på høres ved et enkelt bip i røret med cirka 10 sek. interval.
Svar opkald nr. 2: Tast R*60. Skift mellem samtalerne: Tast R2. Afslut igangværende samtale tast R1.

3 parts konference kald: Giver mulighed for telefonkonference mellem dig og 2 andre samtaler.
Første opkald foretages på normal vis. Under samtale Tast R efterfulgt af nyt nummer. Sammenkobling af samtaler Tast R3. Afslut nuværende samtale Tast R1.

Hold: Giver mulighed for at sætte et opkald på hold. Sæt på hold Tast R. Tag tilbage fra hold Tast R2.

Forstyr ikke: Giver mulighed for at aktivere ”forstyr ikke” hvis man ikke ønsker at telefonen ringer ved tilringning. Aktivering Tast *54. Deaktivering Tast *55

Omstilling: Giver mulighed for at omstille et opkald til et andet nummer. Tast R efterfulgt af det nummer der ønskes omstilling til. Herefter læg røret på og kaldet omstilles.

Intern notering: Giver mulighed for automatisk genopkald når kaldte nummer ikke længere er optaget. Kan kun anvendes til interne kald med lokalnummer. Aktivering: Tast R5.

Genkald: Giver mulighed for at gentage opkald til sidste kaldte nummer. Genkald: Tast *56.
Slet sidste opkald fra hukommelse Tast *57

Vækning: Giver mulighed for bestille vækning via telefonen. Bestil vækning: Tast *95 efterfulgt af ønsket tidspunkt.

Annuller vækning: Tast *96 efterfulgt af tidspunkt eller 9999 for at annuller alle vækninger.

Personlige kortnumre: Giver mulighed for at gemme 10 personlige kortnumre. Opret kortnummer: Tast *92 Tast kortnummer(0-9) Tast det telefonnummer du vil gemme. Slet kortnummer: Tast *93 Tast kortnummer(0-9). Brug kortnummer Tast *4 efterfulgt af det kortnummer (0-9) du vil ringe til.

Viderestilling straks: Giver mulighed for at lave fast viderestilling af indgående opkald. Aktivering: Tast *71 efterfulgt af nummer der ønskes viderestillet til. Deaktivering Tast *81.
Viderestilling ved manglende svar - Giver mulighed for at lave viderestilling af indgående opkald ved manglende svar. Aktiverering: Tast *73 efterfulgt af det nummer der ønskes viderestillet til. Deaktivering: Tast *83

Viderestilling ved optaget: Giver mulighed for at lave viderestilling af indgående opkald ved optaget. Aktivering: Tast *72 efterfulgt af det nummer der ønskes viderestillet til. Deaktivering: Tast *82.

Viderestilling til telefonsvarer straks: Giver mulighed at lave fast viderestilling til telefonsvarer. Aktivering: Tast *70

Viderestilling til telefonsvarer ved manglende svar: Giver mulighed at lave viderestilling til telefonsvarer ved manglende svar. Aktivering: Tast *2

Viderestilling til telefonsvarer ved optaget: Giver mulighed at lave viderestilling til telefonsvarer ved optaget. Aktivering: Tast *3

Ophæv alle viderestillinger: Tast *80 Telefonsvarer – Der er mulighed for at benytte telefonsvarer i systemet.

Adgang til telefonsvarer: Tast *1 En stemme vejleder dig i opsætning af telefonsvarer. Mailboksnummer er dit lokalnummer. Standard adgangskode er 0000. Ønsker du adgang til din telefonsvarer fra en ekstern telefon: Kald dit telefonnummer. Når du hører din velkomsthilsen Tast 9. Kræver at viderestilling til telefonsvarer er aktiveret.

 

Ny side1